Đến năm 2020, tiết kiệm 8-12% tổng mức tiêu thụ năng lượng

UBND thành phố vừa phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, thành phố Đà Nẵng tiết kiệm từ 8-12% tổng mức tiêu thụ năng lượng theo kịch bản phát triển thông thường; giảm tổn thất điện năng phân phối xuống 3,3%; tiết kiệm 1,5% sản lượng điện thương phẩm; thay thế toàn bộ điện chiếu sáng bằng đèn LED. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố sẽ đầu tư và đưa ít nhất 2 nhà máy điện năng lượng mặt trời vào hoạt động.

Chương trình đầu tư 100 triệu đồng lập dự án thí điểm thay thế đèn điện chiếu sáng đô thị bằng đèn LED, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, các cuộc thi sáng kiến trong tiết kiệm năng lượng ở cơ quan, đơn vị, hộ gia đình… Khuyến khích sử dụng hệ thống chiếu sáng vào việc đun nước nóng sinh hoạt, triển khai các chương trình - đề án cải tiến tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công; thu hút đầu tư phát triển các dự án sản xuất năng lượng tái tạo.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.