Kêu gọi đầu tư 68 dự án trong giai đoạn 2017-2020

.

ĐNĐT - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 4072/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, có 68 dự án được kêu gọi đầu tư trên tất cả các lĩnh vực trong giai đoạn 2017-2020, bao gồm lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao, môi trường. Riêng lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực có số dự án được kêu gọi nhiều nhất với 22 dự án. 

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

PHƯƠNG UYÊN 
 

;
.
.
.
.
.