Ngành thuế cải cách thủ tục hành chính

.

Thời gian làm thủ tục thuế được rút ngắn, nhiều chương trình hỗ trợ người nộp thuế được triển khai mạnh mẽ, 100% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng Internet, hơn 98,5% doanh nghiệp nộp thuế điện tử… là nỗ lực của ngành thuế Đà Nẵng trong việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Những năm gần đây, ngành thuế Đà Nẵng luôn nằm trong các đơn vị dẫn đầu về công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
Những năm gần đây, ngành thuế Đà Nẵng luôn nằm trong các đơn vị dẫn đầu về công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Thông qua việc thực hiện mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, Đề án 30 của Chính phủ về “Chung tay cải cách hành chính”, cuộc vận động “3 hơn” (Nhanh hơn - Hợp lý hơn - Thân thiện hơn) của thành phố đã tạo chuyển biến rõ nét về công tác cải cách hành chính của ngành thuế Đà Nẵng. Ngoài việc cải tiến quy trình, rút gọn thủ tục, nâng cao đạo đức công vụ, ngành thuế Đà Nẵng là một trong những đơn vị khối Trung ương dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ như: quản lý thuế, quản lý hồ sơ, quản lý nợ, chương trình thanh tra, nhận tờ khai, kiểm tra nội bộ, phân tích thông tin doanh nghiệp...

Đặc biệt, hàng loạt chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế được ngành triển khai như: phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp, triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế hộ kinh doanh cá thể qua bưu điện trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Ngành thuế Đà Nẵng đã triển khai các hình thức kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đến người nộp thuế, tạo thuận lợi và giảm đáng kể các thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan thuế với người dân, doanh nghiệp; góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, quan trọng hơn là hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức thuế đối với người nộp thuế. Theo đó, đến hết năm 2016, toàn ngành có 16.383 đơn vị đang hoạt động hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử với 15.153 doanh nghiệp mã số thuế 10 số, đạt 98,56%. Có 17.080 đơn vị đã kê khai thuế qua mạng, đạt 95%.  

Đánh giá về những đổi mới trong cải cách hành chính thuế thời gian qua, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Doanh nhân quận Thanh Khê cho rằng, doanh nghiệp nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ từ cơ quan thuế; các thủ tục cũng bớt rườm rà.

Để có được kết quả trên, hằng năm, Cục Thuế thành phố chú trọng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6-2-2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, có việc cập nhật, niêm yết các TTHC, các quyết định công bố TTHC tại đơn vị và trên trang thông tin điện tử của ngành; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cơ quan thuế và tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC theo quy định; tổ chức tập huấn về cải cách TTHC thuế và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP đến tất cả công chức trong ngành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Để tiếp tục cải cách TTHC, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục Thuế thành phố cho biết, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, bộ phận, lĩnh vực quản lý thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế, tạo sự đồng thuận của xã hội về công tác thuế.

Cùng với đó, theo ông Nguyễn Đình Ân, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện tiết giảm TTHC theo quy định; thực hiện khai, nộp thuế điện tử theo hướng vừa mở rộng về số lượng vừa nâng cao về chất lượng; đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, duy trì công khai các thủ tục, quy trình quản lý thuế; cập nhật đầy đủ các chế độ, chính sách hướng dẫn về thuế trên trang thông tin điện tử của ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ và hỗ trợ người nộp thuế…

Đến hết năm 2016, có 16.383 đơn vị đang hoạt động hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử với 15.153 doanh nghiệp mã số thuế 10 số, đạt 98,56%. Có 17.080 đơn vị đã kê khai thuế qua mạng, đạt 95%.

Bài và ảnh: KHÁNH HÒA
 

;
.
.
.
.
.