Tạo điều kiện hoạt động tạm dự án Cocobay

.

UBND thành phố vừa có văn bản giao các sở: Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; các ngành Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; UBND quận Ngũ Hành Sơn, theo chức năng, nhiệm vụ liên quan hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho phép dự án Tổ hợp giải trí và du lịch Cocobay trực thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô được hoạt động tạm thời trong khoảng thời gian cụ thể theo từng hạng mục tương ứng.

UBND thành phố cũng đề nghị Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu cụ thể của từng ngành quản lý Nhà nước liên quan tại cuộc họp ngày 21-7-2017, có văn bản nêu rõ thời gian, tiến độ hoạt động tạm của từng hạng mục dự án, thời gian cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên.

Đặc biệt, UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư dự án bảo đảm các điều kiện về an toàn chất lượng công trình, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm…; không để xảy ra sự cố trong giai đoạn hoạt động tạm, gấp rút hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp phép của các ngành quản lý Nhà nước liên quan, sớm báo cáo UBND thành phố.

DÂN HÙNG
 

;
.
.
.
.
.