Kết nối cung - cầu các địa phương

Trung tâm Xúc tiến thương mại (XTTM) thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện chương trình XTTM năm 2017 theo kế hoạch, trung tâm tổ chức cho các đoàn hợp tác xã, doanh nghiệp của thành phố tham gia Hội nghị Kết nối cung cầu tại các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai từ ngày 5 đến 9-9. Theo đó, các doanh nghiệp địa phương sẽ thực hiện kết nối cung - cầu hàng hóa, tìm đối tác mở rộng thị trường. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Đà Nẵng giới thiệu, trao đổi sản phẩm, quảng bá thông tin, thương hiệu, đặc sản của địa phương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.  

Trung tâm XTTM thành phố Đà Nẵng cũng có chính sách hỗ trợ chi phí đi lại và ở cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình (mỗi đơn vị được hỗ trợ 1 người). Trước đó, Trung tâm XTTM thành phố tổ chức đoàn doanh nghiệp đi Cần Thơ và bước đầu có những kết nối hiệu quả trong việc trao đổi, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm…

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.