Xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng Đà Nẵng

.

Theo Sở Công thương, Hội đồng xét chọn xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng năm 2017 đang tiếp nhận hồ sơ. Đây là chương trình được UBND thành phố phê duyệt theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND nhằm công nhận, tôn vinh sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng; quảng bá, nâng cao hiệu quả thương mại của các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới.

Theo tiêu chí xét chọn, sản phẩm phải mang ý nghĩa, nội dung thể hiện nét đặc trưng của thành phố Đà Nẵng như gắn liền các yếu tố lịch sử, văn hóa, thắng cảnh, di tích, phong tục, tập quán, chất liệu… riêng có của thành phố. Sản phẩm được sản xuất tại Đà Nẵng hoặc có công đoạn sản xuất tại thành phố chiếm trên 70% tổng giá trị cấu thành sản phẩm; sản phẩm đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; sản phẩm thân thiện với môi trường, có quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường hoặc có biện pháp bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn quốc gia; khuyến khích các sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ.

Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về tính năng sử dụng, độ tin cậy, độ bền, tính an toàn, thẩm mỹ, bảo đảm hài hòa về mẫu mã, kiểu dáng, bao gói, quy định về nhãn mác sản phẩm. Sản phẩm đã được lưu thông ổn định trên thị trường ít nhất 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét chọn. Ưu tiên sản phẩm có tăng trưởng về doanh thu theo các năm. Thời gian thành lập cơ sở sản xuất ít nhất là 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét chọn; có khả năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước, hướng đến xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả xã hội.

Để tham gia chương trình, cá nhân và tập thể gửi 2 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn trực tiếp đến Sở Công thương Đà Nẵng - cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn từ ngày 1 đến 30-9-2017.

ANH DUYÊN

;
.
.
.
.
.