.

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN năm 2019

.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN vào năm 2019 (ATF 2019).

.
 

Đây là hoạt động quan trọng và có quy mô lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN. Diễn đàn du lịch ASEAN 2019 sẽ là dịp tốt để tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam, đồng thời thu hút các nhà đầu tư và lĩnh vực du lịch ở Việt Nam.

Theo VTV

;
.
.
.
.
.