.

Lãi suất tiền gửi bằng USD còn 0%

.

Theo NHNN, từ 28-9, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được điều chỉnh giảm.

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) sẽ là 0%/năm, thay cho mức 0,25%/năm được áp dụng từ cuối tháng 10-2014.

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân cũng sẽ giảm từ 0,75%/năm đang áp dụng về 0,25%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng USD của tổ chức, cá nhân phát sinh trước ngày 28-9 vẫn áp dụng mức lãi suất cũ cho đến khi hết thời hạn.

Theo VTV

;
.
.
.
.
.