.

Vốn huy động tăng 11,54%

.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, đến cuối tháng 9-2015, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 72.500 tỷ đồng, tăng 11,54% so với cuối năm 2014, tăng 1,78% so với tháng 8-2015.

Trong đó, huy động vốn VNĐ ước đạt 68.050 tỷ đồng, tăng 10,76%; huy động vốn bằng ngoại tệ ước đạt 4.450 tỷ đồng, tăng 24,93% so với cuối năm 2014. Tiền gửi dân cư ước đạt 52.500 tỷ đồng, tăng 1,44%; tiền gửi tổ chức kinh tế ước đạt 20.000 tỷ đồng, tăng 0,36% so với cuối năm 2014. Huy động vốn của khối ngân hàng thương mại Nhà nước và cổ phần Nhà nước chi phối ước đạt 28.900 tỷ đồng, tăng 18,10% so với cuối năm 2014, chiếm 39,86% thị phần huy động vốn.

Đến cuối tháng 9, huy động vốn kỳ hạn từ dưới 12 tháng ước đạt 57.500 tỷ đồng, chiếm 79,31% trong tổng nguồn vốn, tăng 9,37% so với cuối năm 2014; huy động trên 12 tháng ước đạt 15.000 tỷ đồng, chiếm 20,69% trong tổng nguồn vốn, tăng 20,70% so với cuối năm 2014.

Thanh Tình

;
.
.
.
.
.