.

Bán thí điểm 330 căn hộ chung cư 11 tầng khu dân cư Phong Bắc

.

UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất chủ trương thực hiện bán thí điểm 330 căn hộ chung cư 11 tầng khu dân cư Phong Bắc, quận Cẩm Lệ.

Theo đó, UBND thành phố giao Công ty Quản lý nhà chung cư triển khai thực hiện bán 2 block căn hộ chung cư và Công ty Quản lý nhà bán 1 block căn hộ chung cư thuộc dự án chung cư 11 tầng khu dân cư Phong Bắc sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Giao Sở Xây dựng căn cứ chủ trương trên, chỉ đạo các đơn vị liên quan thống nhất phương án triển khai việc bán căn hộ chung cư, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.

Công ty Quản lý nhà chung cư có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và vận hành 7 block chung cư thuộc dự án chung cư 11 tầng khu dân cư Phong Bắc; đồng thời tiếp nhận 2% nguồn chi phí bảo trì phần sở hữu chung được trích từ việc bán căn hộ nêu trên.

Theo Danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.