.

Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ cho hơn 600 học viên

.

Ngày 14-11, ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2015 cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học. Theo đó, có 1 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật thuộc Trường ĐH Bách khoa và 603 học viên cao học ở các trường thành viên ĐH Đà Nẵng được nhận bằng thạc sĩ.

Trong số 603 thạc sĩ được trao bằng, Trường ĐH Bách khoa có 158 thạc sĩ; Trường ĐH Kinh tế có 269 thạc sĩ; Trường ĐH Sư phạm có 125 thạc sĩ; Trường ĐH Ngoại ngữ có 51 thạc sĩ. Có 25 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 161 học viên đạt loại giỏi; 324 học viên loại khá và 93 học viên loại trung bình.  

Trong đợt này, có 14 thạc sĩ khóa 28 được công nhận tốt nghiệp sớm, trong đó có 7 thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường ĐH Bách khoa và 5 thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.