.

Nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020

.

ĐNĐT –  “Từ 2016 đến 2020, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời, học tập thường xuyên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng”.

Đại diện các cơ quan báo chí ký kết quy chế phối hợp truyền thông xây dựng XHHT.
Đại diện các cơ quan báo chí ký kết quy chế phối hợp truyền thông xây dựng XHHT.

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại Hội nghị triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Đà Nẵng, sáng 9-1.

Theo đó, trong thời gian đến, thành phố sẽ triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, góp phần xây dựng mỗi xã, phường, quận, huyện trở thành một xã hội học tập (XHHT), tạo nền tảng để xây dựng Đà Nẵng thành “Thành phố học tập”.

Phấn đấu đến năm 2020 có 100% đơn vị, cơ quan thuộc hệ thống chính trị thành phố hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; 100% cán bộ, hội viên của Hội khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức và có hành động hưởng ứng chủ trương xây dựng XHHT; 90% gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các địa phương xây dựng XHHT, nhân rộng các mô hình khuyến học ở khu dân cư; xây dựng các phường, xã học tập, khuyến khích, vận động nhân dân chung tay xây dựng XHHT, học ở mọi nơi, học những gì người dân cần. Việc triển khai, thực hiện xây dựng XHHT phải làm thực chất, tránh tình trạng hình thức, thành tích.

Dịp này, các cơ quan báo, đài địa phương, Sở GD&ĐT, Hội khuyến học thành phố, các hội, đoàn thể đã ký kết quy chế phối hợp truyền thông, triển khai việc xây dựng XHHT, mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.

Tin và ảnh: NGỌC ĐOAN
 

;
.
.
.
.
.