.

Chủ động chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đầu cấp

.

UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2016 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đề nghị các giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành và đoàn thể liên quan, Đại học Đà Nẵng, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thuộc thành phố chủ động kiểm tra, rà soát và thực hiện tốt công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm thi, bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi; thực hiện tốt chế độ, chính sách, tuyển sinh, bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, thực hiện nghiêm túc việc in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công nhận kết quả tuyển sinh…

KIM NGÂN
 

;
.
.
.
.
.