.

Nhân rộng dịch vụ công trực tuyến đăng ký nhập học qua mạng

.

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi các hoạt động ứng dụng phần phần mềm tuyển sinh trực tuyến của quận Hải Châu, cải tiến các quy trình còn vướng mắc, trình UBND thành phố quy trình hoàn thiện, triển khai diện rộng trên toàn thành phố thành phố từ năm học 2016-2017.

Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ tham gia xây dựng phần mềm khung tuyển sinh trực tuyến ứng dụng theo diện rộng cho thành phố; nhân rộng dịch vụ công trực tuyến đăng ký nhập học qua mạng tại các địa phương. Công ty NetPlus phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình và địa điểm triển khai phần phần mềm tuyển sinh trực tuyến; trước mắt, hoàn tất việc triển khai phần mềm trên địa bàn quận Hải Châu trước khi triển khai trên địa bàn thành phố trong các năm học đến.

Theo danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.