.

Đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Kinh tế

.

ĐNĐT - Ngày 30-12, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) cho biết, Chính phủ vừa đồng ý về việc đổi mới cơ chế hoạt động của nhà trường.

Theo đó, nhà trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, trường quyết định việc mở ngành hoặc ngưng mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thí điểm mở ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện mở ngành theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của trường đã được hội đồng trường quyết nghị thông qua.

Bên cạnh đó, xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo nhu cầu xã hội và năng lực đào tạo của trường; xác định các điều kiện tuyển sinh và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định chung của Đại học Đà Nẵng, hoặc theo đề án tự chủ tuyển sinh, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đồng thời, trường cũng được quyết định các hoạt động đào tạo như: chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; hình thức đào tạo; phương pháp kiểm tra, đánh giá; công tác tổ chức đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ… theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của trường, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục đại học.

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định của Chính phủ. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy năm học 2017 - 2018 là 13,5 triệu đồng/sinh viên/năm, năm học 2018 - 2019 là 14,5 triệu đồng/sinh viên/năm, năm học 2019 - 2020 là 15,5 triệu đồng/sinh viên/năm.

Trường quyết định mức trần học phí tối đa đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần mức học phí của các nhóm ngành đào tạo trình độ đại học tương ứng; học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Ngoài tiền lương ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, trường quyết định mức thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định; theo Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm công bằng trên cơ sở chất lượng và hiệu quả công việc thực hiện.

Được biết, dự kiến, lộ trình tự chủ đại học của các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng sẽ triển khai năm 2017 với Trường Đại học Kinh tế, sau đó là Trường Đại học Bách khoa và tiếp theo là Trường Đại học Ngoại ngữ.

       Phương Trà

;
.
.
.
.
.