.

Lần đầu tiên tổ chức ngày hội giao lưu ngôn ngữ tại Đà Nẵng

.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cho biết, trong hai ngày 21 và 22-1-2017, lần đầu tiên ngành Giáo dục sẽ tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ tại Trường THPT Phan Châu Trinh dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam, nước ngoài đang học tập trên địa bàn thành phố và người dân muốn tham gia. Dự kiến tại ngày hội sẽ có các hoạt động: đồng diễn dân vũ quốc tế; các gian hàng; thi dân vũ quốc tế; thi thuyết trình về các quốc gia APEC bằng tiếng Anh, Pháp, Nga…; thi tìm kiếm tài năng ngoại ngữ…

Hoạt động này nhằm khuyến khích, đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố; đồng thời hướng đến chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, chào mừng sự kiện lớn Năm APEC Việt Nam 2017.

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.