.

Học sinh, cán bộ ngành giáo dục Đà Nẵng nghỉ tết 8 ngày

.

ĐNĐT - Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết sắp tới, công chức, viên chức, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục được nghỉ Tết 8 ngày.

Tức là từ ngày 25-1 đến hết ngày 1-2 (ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,  Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện nghỉ Tết 7 ngày.

Tức là từ ngày 26-1 đến hết ngày 1-2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Các đơn vị, trường học thực hiện treo cờ Tổ quốc trong 4 ngày, kể từ ngày 27-1 đến hết ngày 30-1.

       Phương Trà

 

;
.
.
.
.
.