.

Đến năm 2020, Đà Nẵng có 50% trường học thông minh

.

UBND thành phố vừa ký quyết định ban hành Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 7-2017, Đà Nẵng sẽ thử nghiệm nền tảng dịch vụ GD&ĐT trên môi trường trực tuyến, tích hợp chặt chẽ với nền tảng chính quyền điện tử. Nền tảng này là môi trường tích hợp các ứng dụng dùng chung của ngành GD&ĐT Đà Nẵng, tạo ra nơi trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh, cơ quan quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục. Đây được xem là mục tiêu đặc biệt quan trọng để phát triển toàn bộ hệ thống ứng dụng về sau cho ngành GD&ĐT.

Đến tháng 9-2017, sẽ thử nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp thông tin học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý. Cũng trong năm 2017, thành phố thử nghiệm xây dựng Hệ thống học tập điện tử e-Learning (gồm kho bài giảng điện tử và các công cụ dạy học), được tất cả các cơ sở đào tạo sử dụng chung.

Đầu năm học 2018 – 2019, Đà Nẵng sẽ chính thức xây dựng cơ sở dữ liệu Học bạ điện tử được ký số. Mục tiêu đến năm 2020, thành phố sẽ có 50% trường học thông minh (có tối thiểu 1 lớp học thông minh được trang bị màn hình tivi, máy in, bộ thu phát wifi, hệ thống âm thanh, máy tính bảng,…), đồng thời cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực GD&ĐT ở mức độ 3 trở lên.

Việc triển khai Kiến trúc ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT thành phố được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2016 - 2018) tập trung xây dựng kiến trúc, nền tảng và triển khai thí điểm một số ứng dụng. Giai đoạn 2 (2019 - 2020) sẽ triển khai mở rộng trên toàn thành phố.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.