.

FPT Software: Sẽ tuyển dụng gần 4.000 sinh viên công nghệ thông tin

.

Ngày 15-2, Trường Đại học FPT Đà Nẵng và Công ty TNHH phần mềm FPT (FPT Software) Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cam kết tuyển dụng sinh viên FPT. Theo đó, Công ty FPT Software Đà Nẵng cam kết tuyển dụng 750 học viên (năm 2017), 1.200 học viên (năm 2018), 2.000 học viên (năm 2019) của Trường Đại học FPT Đà Nẵng.

Thỏa thuận hợp tác này được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo “Mô hình mới trong đào tạo nhân lực công nghệ thông tin (CNTT)” do Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức. Theo mô hình này, Trường Đại học FPT Đà Nẵng sẽ thiết kế chương trình đào tạo đặc thù theo yêu cầu của FPT Software gồm 4 học kỳ. Nội dung chương trình do FPT Software đề xuất xuất phát từ những yêu cầu thực tế của ngành công nghiệp. FPT Software cũng tham gia tích cực vào quá trình đào tạo bao gồm cung cấp các công cụ quản trị, cử các chuyên gia làm mentor (hướng đạo), kiểm soát chất lượng và đánh giá đầu ra. Sinh viên còn được thực tập tại doanh nghiệp và tham gia các dự án thực tế.

Sinh viên hoàn thành chương trình 4 học kỳ nói trên được công nhận trình độ tương đương cấp bậc nhân viên đầu vào của FPT Software, được nhận chứng chỉ “Junior SE” do Trường Đại học FPT Đà Nẵng và FPT Software Đà Nẵng đồng chứng nhận. Đồng thời, FPT Software cam kết sẽ tuyển dụng chính thức những sinh viên này. Sau đó, sinh viên có thể lựa chọn vừa đi làm, vừa học theo chương trình của Đại học trực tuyến FUNiX, hoặc quay về trường học theo chương trình chính quy của Trường Đại học FPT hoặc để lấy bằng kỹ sư CNTT.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.