.

Tổ chức thi học kỳ 2 tương tự kỳ thi quốc gia 2017

.

Ngày 21-3, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, sẽ tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và khảo sát (thi thử) thi THPT quốc gia với các bài thi, thời gian thi, cách thức thi, kiểu dạng đề thi tương tự như quy định của Bộ. Đối với lớp 9, kiểm tra 8 môn gồm: Ngữ văn, Toán (90 phút/môn); Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh (45 phút/môn). Đối với lớp 12, kiểm tra 9 môn học: Ngữ văn (90 phút); Toán (90 phút); các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và tiếng Anh (45 phút/môn). Thời gian tổ chức thi từ ngày 18 đến 22-4-2017.

Về hình thức kiểm tra: đối với lớp 9 sẽ kiểm tra theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Học sinh học chương trình nào (7 năm, 10 năm - chương trình mới) sẽ làm theo đề chương trình đó.

Đối với lớp 12, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận (cùng trong 1 đề) ở một số môn. Cụ thể: môn Toán: 40 câu trắc nghiệm (8,0 điểm) và phần tự luận (2,0 điểm). Môn Tiếng Anh: 32 câu trắc nghiệm (8,0 điểm) và 4 câu viết câu (2,0 điểm) (Học sinh học chương trình nào (7 năm, 10 năm - chương trình mới) sẽ làm theo đề chương trình đó). Với môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân sẽ có 32 câu trắc nghiệm (8 điểm) và phần tự luận (2,0 điểm).  

Học sinh lớp 12 kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan ở môn Vật lý, Hóa học, Sinh học: 30 câu trắc nghiệm (10,0 điểm)/môn; tự luận đối với môn Ngữ văn, có 2 phần: đọc hiểu (3,0 điểm) và phần làm văn (7,0 điểm).

Nội dung, phạm vi kiểm tra theo đề của Sở cho lớp 9 và 12 nằm trong chương trình từ đầu năm học đến trước thời điểm kiểm tra. Đề kiểm tra nhằm vào những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá của Bộ GD&ĐT; phân loại được trình độ học sinh. Đối với các môn khoa học xã hội như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường kiểm tra việc vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.