.

Trao học bổng du học Nhật Bản cho 40 học sinh

.

Chiều 9-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng phối hợp với Công ty Du học Atlantic tổ chức trao học bổng Soshi cho 40 học sinh Đà Nẵng. Đây là học bổng của Tập đoàn giáo dục Soshi Nhật Bản.

Năm 2016, cả nước có 812 em được trao học bổng gồm: 10 học bổng 100%; 339 học bổng 50% và 472 học bổng 30% với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Riêng Đà Nẵng đã có 83 học sinh dự thi, 32 học sinh đạt học bổng trong đó có 1 học sinh đạt học bổng loại A (100% học phí), 10 học sinh đạt loại B (50% học phí) và 21 học sinh đạt loại C (30% học phí) với tổng giá trị học bổng hơn 7 tỷ đồng. Trị giá mỗi suất học bổng hơn 150 triệu đồng/năm. Năm 2017, Đà Nẵng có gần 40 học sinh dự thi, 21 học sinh đạt học bổng trong đó có 16 học sinh đạt loại C (30% học phí), 5 học sinh đạt loại B (50% học phí).

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.