.

Thống nhất không tăng học phí

.

Ngày 17-4, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã thống nhất giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2017-2018 như năm học 2016-2017.

Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp hoàn chỉnh hồ sơ liên quan báo cáo UBND trình HĐND thành phố vào kỳ họp giữa năm 2017 xem xét quyết định theo đúng quy định.

PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.