.

Tiếp nhận giáo viên THPT gia đình chính sách

.

Ngày 19-4, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp nhận giáo viên THPT ngoài tỉnh năm 2017. Đối tượng tiếp nhận là giáo viên thuộc gia đình chính sách hoặc hậu phương quân đội và phải còn chỉ tiêu đối với vị trí được tiếp nhận.

Người được tiếp nhận phải có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, phù hợp với cơ cấu viên chức, vị trí việc làm và bảo đảm các thủ tục hồ sơ theo quy định. Ngoài ra, giáo viên phải có thời gian công tác ít nhất 5 năm trở lên đối với nam và 3 năm trở lên đối với nữ, tuổi đời không quá 45 tuổi. Các trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên ngoài tỉnh được thực hiện từ ngày 15-6 đến 15-7 tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.