Kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017: 103 thí sinh Đà Nẵng đạt điểm 10

.

ĐNĐT - Ngày 5-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, toàn bộ dữ liệu chấm thi THPT quốc gia tại Đà Nẵng sẽ được chuyển cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, có 103 thí sinh giành được điểm 10 ở các môn thi. Tổng số bài thi bị điểm liệt là 72.

Ở môn Văn, có 6.385/10.418 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 61,29%); 2 bài đạt 9,75 điểm; 4 bài đạt 9,5 điểm; 10 bài đạt 9,25 điểm và 37 bài đạt điểm 9.

Ở môn Lý, có 3.454/6.448 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 53,57%); 2 bài đạt điểm 10; 10 bài đạt 9,75 điểm; 11 bài đạt 9,5 điểm; 22 bài đạt 9,25 điểm; 46 bài đạt điểm 9.

Ở môn Hóa, có 3.144/6.430 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 48,9%); 46 bài đạt điểm 10; 43 bài đạt 9,75 điểm; 73 bài đạt 9,5 điểm; 76 bài đạt 9,25 điểm và 76 bài đạt điểm 9.

Ở môn Sinh, có 1.732/6.116 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 28,32%); 22 bài đạt điểm 10; 34 bài đạt 9,75 điểm; 28 bài đạt 9,5 điểm; 31 bài đạt 9,25 điểm và 47 bài đạt điểm 9.

Ở môn Sử có 1.440/5.655 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 25,46%), không có bài đạt điểm 10 và 9,75; có 3 bài đạt 9,5 điểm; 5 bài đạt 9,25 điểm; 13 bài đạt điểm 9.

Ở môn Địa có 4.183/5.404 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 77,41%); 3 bài đạt điểm 10; 7 bài đạt 9,75 điểm; 20 bài đạt 9,5 điểm; 21 bài đạt 9,25 điểm; 27 bài đạt điểm 9.

Ở môn Giáo dục công dân có 4.879/4.950 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 98,57%); có 2 bài đạt điểm 10; 12 bài đạt 9,75 điểm; 37 bài đạt 9,5 điểm, 133 bài đạt 9,25 điểm; 214 bài đạt điểm 9.

Ở môn Toán có 6.536/10.956 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 59,66%); 7 bài đạt điểm 10; 16 bài đạt 9,8 điểm; 26 bài đạt 9,6 điểm; 53 bài đạt 9,4 điểm; 88 bài đạt điểm 9,2; 139 bài đạt điểm 9.

Ở môn tiếng Anh có 4.185/9.702 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 43,14%);  21 bài đạt điểm 10; 49 bài đạt 9,8 điểm; 61 bài đạt 9,6 điểm; 85 bài đạt 9,4 điểm; 121 bài đạt điểm 9,2; 134 bài đạt điểm 9.

Ở môn tiếng Pháp có 25/29 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 56,21%); 1 bài đạt 9,6 điểm; 1 bài đạt 9,4 điểm; 2 bài đạt điểm 9.

Ở môn tiếng Trung có 1/2 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 50%).

Ở môn tiếng Nhật có 45/79 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 56,96%); 1 bài đạt 9,8 điểm; 2 bài đạt 9,6 điểm; 3 bài đạt 9,4 điểm; 4 bài đạt điểm 9,2; 3 bài đạt điểm 9.

Ngày 6-7, Đà Nẵng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thí sinh có thể tra cứu điểm trên Báo Đà Nẵng điện tử (www.baodanang.vn), trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên các tổng đài 1080, 1022...

PHƯƠNG TRÀ
   

;
.
.
.
.
.