Nghiên cứu về giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ

.

Ngày 28-7, tại Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) tổ chức hội thảo quốc gia về “Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập”.

45 báo cáo tại hội thảo đề cập một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo xu thế hội nhập quốc tế; hiện tượng di chuyển ngôn ngữ ở đối tượng người học tiếng Pháp đã từng học tiếng Anh… Đây là dịp hàng trăm nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia, học giả, giáo viên trong cả nước trao đổi thông tin khoa học cập nhật, báo cáo kết quả nghiên cứu và kết nối, thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà khoa học, các khoa đào tạo và các trường đại học.

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.