Công bố xếp hạng 49 trường đại học ở Việt Nam

.

* Đại học Đà Nẵng xếp thứ 4

Một nhóm các chuyên gia độc lập đã dành 3 năm để thu thập các dữ liệu từ các trường đại học, nghiên cứu các tiêu chí và thực hiện xếp hạng các trường đại học theo các tiêu chí này. Đây là lần đầu tiên có một bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam được công bố ngày 6-9. Nhóm thực hiện gồm TS. Lưu Quang Hưng, TS. Nguyễn Ngọc Anh, TS. Giáp Văn Dương và các cộng sự.​

Tổng cộng có 49 trường trong bảng xếp hạng. Theo nhóm nghiên cứu, đây là những trường họ có thông tin đầy đủ nhất theo các tiêu chí xếp hạng.

Việc xếp hạng dựa trên 3 thước đo: nghiên cứu khoa học; giáo dục đào tạo; cơ sở vật chất và quản trị.​ Theo đó, trường xếp vị trí số một là Đại học Quốc gia Hà Nội với tổng điểm 85,3; thứ hai là Đại học Tôn Đức Thắng (72 điểm). Học viện Nông nghiệp xếp thứ 3 (70,6 điểm). Tiếp đó lần lượt là Đại học Đà Nẵng (68,7 điểm); Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (67,8 điểm); Đại học Cần Thơ (64,6 điểm). Trường Đại học Duy Tân xếp thứ 9 với 61,1 điểm.

Các trường đại học vốn được đánh giá rất cao lại ở vị trí thấp như Đại học Bách khoa xếp thứ 7, Đại học Ngoại thương xếp thứ 23, Đại học Y Hà Nội xếp thứ 20, Đại học Kinh tế quốc dân thậm chí ở vị trí thứ 30.

B.T tổng hợp

;
.
.
.
.
.