.

Ra mắt Trung tâm Hán - Nôm Đà Nẵng

.

Ngày 24-9, Hội Khuyến học thành phố đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hán - Nôm thành phố Đà Nẵng.

 

Ban Giám đốc Trung tâm Hán - Nôm thành phố Đà Nẵng tại lễ ra mắt.
Ban Giám đốc Trung tâm Hán - Nôm thành phố Đà Nẵng tại lễ ra mắt.

Trung tâm Hán - Nôm thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở phát triển CLB Hán Nôm quận Hải Châu, do ông Huỳnh Phương Bá làm Giám đốc, bước đầu thu hút 84 hội viên tham gia.

Văn phòng Trung tâm đặt tại cơ quan Hội Khuyến học thành phố (đường Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Tại lễ ra mắt, Trung tâm đã dịch và giới thiệu các tư liệu viết về Hoàng Sa bằng chữ Hán như: Hoàng Sa đảo của Lê Quý Đôn (trích trong Phủ biên tạp lục); Bộ Công - thời Minh Mạng thứ 7 (1836) phúc trình việc chuyển cột gỗ ra cắm mốc đánh dấu ở Hoàng Sa; Bộ Công - thời Thiệu Trị năm thứ 7 (1847) tâu trình việc hoãn đi khảo sát Hoàng Sa và một số tư liệu viết bằng tiếng Pháp của người Pháp…

Tin và ảnh: VĂN NỞ
 

;
.
.
.
.
.