.

Nhiều hiện vật Phật giáo giá trị tại Ngũ Hành Sơn

.

Chiều 14-2, Ban điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Huế) phối hợp với chùa Quán Thế Âm và các ngành chức năng tổ chức tọa đàm khoa học Di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn.

Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu cho biết, Ngũ Hành Sơn hiện lưu giữ nhiều di chỉ, di vật giá trị như: bia Ngũ Uẩn Sơn, bia Phổ Đà Sơn, thư tịch, pháp ký, hoành phi, liễu đối tại các chùa Linh Ứng, Tam Thai, Tam Tôn… Qua các hiện vật, có thể khẳng định Ngũ Hành Sơn là một trong những trung tâm Phật giáo lớn được định hình và phát triển khá sớm tại vùng đất Thuận Quảng trên đường Nam tiến của dân tộc; có vai trò quan trọng đối với vương triều nhà Nguyễn, đặc biệt vào thế kỷ 17, hoạt động Phật giáo tại đây khá sôi động, có sự tham gia của thương nhân người Nhật, Trung Quốc…

Tọa đàm là bước đầu tiếp cận, nghiên cứu các di chỉ, di vật cùng những giá trị văn hóa - lịch sử phong phú, có bề dày trầm tích hàng mấy trăm năm; qua đó đề xuất giải pháp đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản này.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.