Hơn 35.000 bản sách được bán tại Tuần lễ sách Sơn Trà

.

Thông tin từ Ban tổ chức Tuần lễ sách Sơn Trà cho biết, với 65 gian hàng sách và văn phòng phẩm (tăng 16 gian hàng so với năm 2016), Tuần lễ sách Sơn Trà lần thứ 2 năm 2017 (diễn ra từ ngày 6 đến 10-7) thu hút gần 30.000 lượt người tham quan, mua bán, trao đổi sách. Các gian hàng đã bán được hơn 35.000 bản sách với doanh thu hơn 2 tỷ đồng. Tại Tuần lễ sách, Ban tổ chức tiếp nhận 12 tủ sách (các loại hình sách đọc, sách tham khảo) trị giá 150 triệu đồng của 5 đơn vị trao tặng để bổ sung nguồn sách cho thư viện các trường học và tủ sách của các phường. Dịp này, Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố cũng tặng tủ sách cộng đồng cho quận Sơn Trà...

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.