Phê duyệt chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công nhà hát

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt chế độ đãi ngộ đối với các nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công của Nhà hát Trưng Vương và Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Theo đó, thời gian hưởng chế độ đãi ngộ là hằng tháng trong vòng 3 năm kể từ ngày 1-1-2017 đến 31-12-2019; riêng 6 tháng đầu năm 2017 được truy lĩnh theo quy định.

Điều kiện được hưởng chế độ là các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công được hưởng chế độ đãi ngộ phải có cam kết làm việc ít nhất 5 năm tại Nhà hát Trưng Vương hoặc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh kể từ ngày 1-1-2017. Những người không thực hiện đúng cam kết phải hoàn trả toàn bộ số tiền được hỗ trợ cho ngân sách thành phố; các mức hỗ trợ gồm 3 triệu, 1,5 triệu và 1 triệu/người tùy thành tích đã đạt được và số năm cống  hiến.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.