Bà Myshu tặng 13 tác phẩm cho Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị

Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị cho biết, phu nhân của cố họa sĩ Lê Bá Đảng là bà Myshu vừa trao tặng thêm cho trung tâm 13 tác phẩm và một số tư liệu, kỷ vật của họa sĩ.

13 tác phẩm là tranh in vẽ về hoa, phong cảnh, ngựa được họa sĩ Lê Bá Đảng sáng tác những năm 80, 90. Sắp tới, các tác phẩm sẽ được Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị đưa ra trưng bày giới thiệu với công chúng.

L.Giang tổng hợp

;
.
.
.
.
.