Đề nghị dựng phiên bản bia Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh

.

UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL có ý kiến thỏa thuận việc dựng phiên bản bia Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh. Sau khi có ý kiến của Bộ VH-TT&DL, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố thực hiện thẩm định, cấp phép theo đúng quy định.

Được biết, mộ Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh an vị tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 45/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 3-8-2007. Bia Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh đang được lưu giữ tại Văn Thánh thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Hội đồng dòng họ Đỗ La – Cư – Túy đã được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho phép làm phiên bản bia Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh để dựng tại mộ của ông ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Hiện nay, Hội đồng dòng họ Đỗ La – Cư – Túy có đề nghị xin được dựng phiên bản bia này. Cụ thể, phiên bản nằm trong khuôn viên mộ Đỗ Thúc Tịnh, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, kích thước bia 85cm x 50cm x12cm; chất liệu đá; kích thước nhà bia: 195cm x 95cm x 65cm; kinh phí thực hiện do Hội đồng dòng họ Đỗ La – Cư – Túy đóng góp.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.