Đóng cửa không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị trong 10 ngày

.

Việc đóng cửa bắt đầu từ 5-8, nhằm thực hiện đóng gói 400 tác phẩm nghệ thuật (đang trưng bày lẫn lưu kho) di chuyển về Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế (29A Lê Quý Đôn, TP. Huế) trước khi trưng bày lại ở điểm mới phục vụ công chúng. Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị chính thức hợp nhất theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với tên gọi Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị. Cùng với việc hợp nhất là di chuyển địa điểm của Nhà trưng bày Điềm Phùng Thị từ số 1 Phan Bội Châu về số 17 Lê Lợi (TP. Huế) do Trung tâm Festival Huế bàn giao lại để phục vụ cho việc trưng bày, giới thiệu tác phẩm nghệ thuật.

Trung tâm Festival Huế (17 Lê Lợi) sẽ được cải tạo lại để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị.
Trung tâm Festival Huế (17 Lê Lợi) sẽ được cải tạo lại để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị.

L.GIANG tổng hợp

;
.
.
.
.
.