Thêm thuyền du lịch cung đình trên sông Hương

.

Công ty Du lịch Huế của ta đang thực hiện các thủ tục liên quan đóng thêm một chiếc thuyền mới tương tự thuyền cung đình Long Quang đang đưa vào khai thác hiện nay.

Chiếc thuyền mới được đặt tên là Empress Hue, dựa trên thiết kế của mẫu thuyền Long Quang và có một số chi tiết được thay đổi để phù hợp với quá trình hoạt động trên sông Hương. Dự kiến thuyền có chiều ngang 7m, dài 22m-25m với 45 chỗ ngồi; sẽ đưa vào khai thác đầu năm 2018.

L.Giang

;
.
.
.
.
.