Tọa đàm về kinh doanh du lịch đương đại

.

Ngày 24-8, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) phối hợp với Viện Du Lịch ULYSSE (Đại học Nice Sophia Antipolis) tổ chức tọa đàm về xu hướng của kinh doanh du lịch đương đại.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi những nhận thức mới về xu hướng của kinh doanh du lịch đương đại; chia sẻ kinh nghiệm phát triển xu hướng kinh doanh du lịch đương đại tại thành phố Nice và Cộng hòa Pháp; thảo luận về tiềm năng phát triển kinh doanh du lịch đương đại tại Đà Nẵng và vai trò của các bên liên quan trong phát triển kinh doanh du lịch đương đại.

Được biết, xu hướng của kinh doanh du lịch đương đại là tập hợp các hoạt động số hóa các quy trình, các giai đoạn trong chuỗi giá trị du lịch nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch.

PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.