.

Vi phạm quy định viễn thông chịu phạt tới 70 triệu đồng

.

Mô tả ảnh.

Vi phạm hành chính trong viễn thông có thể sẽ bị phạt tới 70 triệu đồng.

Cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định trong giấy phép, không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tiến hành đổi số thuê bao viễn thông… sẽ bị phạt tới 70 triệu đồng.

Đó là mức phạt cao nhất trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông đang được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành, nhằm khắc phục những bất cập trong các nghị định trước và nhiều nội dung mới trong Luật Viễn thông chưa có chế tài.

Cụ thể, theo dự thảo, hình thức và mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính được cụ thể hơn, như vi phạm các quy định về kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông; giấy phép viễn thông; kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông; tài nguyên viễn thông;...

Mức phạt thấp nhất mà nghị định mới đưa ra là 200.000 đồng áp dụng đối với hành vi như: cung cấp dịch vụ tại điểm công cộng không có người phục vụ nhưng không có, hoặc không đúng biểu trưng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; làm hư hỏng hoặc sử dụng không đúng mục đích các buồng điện thoại công cộng...

Ngoài ra, trong dự thảo mới, Bộ cũng mở rộng phạm vi các đơn vị có thẩm quyền xử phạt, gồm: Thanh tra chuyên ngành viễn thông, chuyên ngành khác, UBND các cấp, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, cơ quan thuế, quản lý thị trường. Những đơn vị này đều có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông.

Trong đó, Chánh thanh tra chuyên ngành viễn thông cấp Bộ có thẩm quyền phạt tiền đến mức cao nhất 70 triệu đồng.

Theo VnEconomy

;
.
.
.
.
.