.

10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật thế giới năm 2016

.

Phát hiện ra sóng hấp dẫn, tìm ra "bản sao" của Trái Đất, công nghệ thụ tinh "ba bố mẹ" là 3 trong số 10 khoa học công nghệ nổi bật nhất năm 2016.

 

;
.
.
.
.
.