.

Gia tăng ứng dụng nghiên cứu khoa học-công nghệ vào đời sống

.

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) thành phố Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) vào đời sống sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2016.
Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2016.

Nhằm khuyến khích các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, áp dụng thành tựu vào sản xuất và đời sống, Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Đà Nẵng đã không ngừng tổ chức hoặc giới thiệu các tập thể, cá nhân tham gia các hội thi, giải thưởng và đạt kết quả cao; đồng thời tôn vinh các nhà khoa học có những công trình có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

Nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao như công trình “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị sấy bánh tráng tận dụng nhiệt thải của lò tráng bánh nhằm tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm” của tác giả Mã Phước Hoàng và cộng sự (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) đoạt giải ba giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam.

Công trình “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập chỉ số công-tơ tự động, phục vụ công tác điều hành quản lý, kinh doanh điện năng của ngành điện” của tác giả Trần Dũng và cộng sự (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử, Điện lực miền Trung) đoạt giải ba giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam và giải nhất hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố.

Ngoài các giải thưởng trên, nhiều giải pháp có chất lượng khác cũng được các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng thực tế như giải pháp “Nâng cao chất lượng điện năng trong lưới điện phân phối” của tác giả Lê Đắc Trung (Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng); giải pháp “Ứng dụng quang trở vào việc tiết kiệm điện trong lớp học” của tác giả Lê Cư (Trường THPT Hoàng Hoa Thám); giải pháp “Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị sản xuất trực tuyến trong ngành may mặc” của tác giả Phan Nhựt Long và cộng sự (Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ)...

Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố cho biết, hầu hết các công trình dự thi của Đà Nẵng đều có chất lượng cao, tiêu biểu cho phong trào lao động sáng tạo trong quần chúng nhân dân, các nhà khoa học và sinh viên, học sinh.

Những giải thưởng đã động viên phong trào lao động sáng tạo, phát huy tài năng sáng tạo và áp dụng hiệu quả các công trình, các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Thực tế, Đà Nẵng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng các giải pháp đoạt giải. Năm 2016, tại lễ tổng kết, trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13, thành phố Đà Nẵng đã có 20 giải pháp tham dự, trong đó 11 giải pháp đoạt giải.

Tại giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, Đà Nẵng có 4 công trình dự thi, trong đó 3 công trình đoạt giải. Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 13 có 36 giải pháp đoạt giải. Tại cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12, Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố cũng gửi 40 mô hình sản phẩm dự thi, trong đó 4 mô hình, sản phẩm đoạt giải.

Ông Huỳnh Phước, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào đời sống sản xuất thời gian qua được triển khai với nhiều hoạt động đa dạng, đánh dấu sự nỗ lực của những người làm công tác nghiên cứu KHCN; qua đó thúc đẩy sự sáng tạo, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bài và ảnh: THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.