.

Cần gắn các chương trình thành phố vào nhiệm vụ khoa học và công nghệ

.

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về triển khai nhiệm vụ năm 2017 vào ngày 16-2.

Báo cáo của Sở KH&CN cho thấy, trong năm 2017, Sở KH&CN sẽ tập trung đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN; quản lý nhiệm vụ KH&CN; triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN; triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hợp tác KH&CN; thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cơ bản thống nhất với những định hướng và nhiệm vụ chính trong kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2017 của Sở KH&CN. Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng đề nghị Sở KH&CN cần bám sát hơn nữa các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI về các chương trình chuyên đề phát triển hạ tầng, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực… để lồng ghép vào trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Ngay như chương trình “Thành phố 4 an”, Sở KH&CN cũng cần có chương trình triển khai cụ thể như lồng ghép việc ứng dụng công nghệ để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học…

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng làm việc với Sở KH&CN về việc phê duyệt danh mục, nhiệm vụ KH&CN năm 2017. Theo đó, năm 2017, Sở KH&CN nhận được 81 đề xuất, đặt hàng. Sở đã tổ chức 4 Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ, trên cơ sở đó đã lựa chọn 8/81 nhiệm vụ trình UBND thành phố.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng đề nghị các nhà khoa học cùng các sở, ngành có phương án xây dựng các nhóm đề tài nghiên cứu khoa học bám sát chương trình hoạt động của UBND thành phố. Đề nghị ngành KH&CN phối hợp với các sở, ngành để đặt ra các nhóm đề tài bức xúc như vấn đề về năng lực cạnh tranh thấp, quy mô công nghiệp nhỏ… nhằm giải quyết ngày càng nhiều vấn đề đang đặt ra cho thành phố…

Thanh Tình

;
.
.
.
.
.