.

Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu chỉ số Viet Nam ICT Index

.

ĐNĐT - Theo công bố chiều 22-3 của Vụ Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (Viet Nam ICT Index) năm 2016.

Với tổng điểm 0,83, Đà Nẵng vượt xa hai thành phố xếp hạng hai là Hà Nội (0,67 điểm – tăng 1 hạng so với năm 2015) và thành phố Hồ Chí Minh (0,65 điểm – giảm 1 hạng so với năm 2015).

Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật CNTT, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước với 0,84 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt chiếm hai vị trí tiếp theo với số điểm gần bằng nhau (0.589 điểm)

Đối với hạ tầng nhân lực CNTT, Đà Nẵng đạt 0,76 điểm, xếp vị trí thứ hai sau Thanh Hóa (0,88 điểm) và trên Phú Thọ (0,75 điểm). Hai tỉnh thành khác trong top 5 là Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh.

Với số điểm 0,89, Đà Nẵng đứng đầu chỉ số ứng dụng CNTT, trên Hà Nội (0,74 điểm) và Quảng Ninh (0,72 điểm). Năm nay, Tiền Giang có sự phát triển vượt bậc ở chỉ số này khi nhảy vọt 17 bậc, từ bậc 21 (năm 2015) lên bậc 4 cả nước (năm 2016). Trong khi đó, Bắc Giang cũng nhảy từ bậc 20 (năm 2015) lên bậc 5 (năm 2016).

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.