.

Hợp tác thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng

.

Ngày 18-3, ĐH Đà Nẵng, ĐH Nice Sophia Antipolis (Pháp) và Cơ quan ĐH Pháp ngữ (AUF) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo đó, ĐH Đà Nẵng và ĐH Nice Sophia Antipolis sẽ hợp tác trong việc thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (gọi tắt DNIIT) bao gồm hai thành phần: đơn vị nghiên cứu phát minh nhằm phụ trách hoạt động hợp tác nghiên cứu ứng dụng, sáng tạo, trao đổi thông tin khoa học, chuyển giao công nghệ và đơn vị đào tạo thông tin khoa học nhằm phụ trách hoạt động hợp tác đào tạo, giảng dạy, truyền thông khoa học trong cộng đồng.

Được biết, nhiều năm qua, ĐH Đà Nẵng và ĐH Nice Sophia Antipolis phối hợp mở ngành đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành Khoa học máy tính, Quản lý nguồn nước, MBA và Hệ thống nhúng. Mỗi năm có hơn 10 lượt trao đổi cán bộ và sinh viên giữa hai bên trong khuôn khổ các chương trình hợp tác...

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.