.

Ứng dụng và phát triển hiệu quả công nghệ

.

Hơn 40 năm qua, trong sự phát triển năng động của thành phố Đà Nẵng có sự đóng góp tích cực của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN), nhất là việc ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) vào đời sống, việc gắn kết chuyển giao giữa nghiên cứu vào thực tiễn, sự hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ...

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất lan hồ điệp - một trong những điểm nổi bật tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng. 			Ảnh: THANH TÌNH
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất lan hồ điệp - một trong những điểm nổi bật tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng. Ảnh: THANH TÌNH

Năm 2010, việc thành lập Trung tâm CNSH Đà Nẵng đánh dấu bước đột phá trong chính sách phát triển CNSH của thành phố, qua đó góp phần nâng cao năng lực của Trung tâm trong việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu CNSH vào đời sống.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã nghiên cứu và chuyển giao thành công nhiều quy trình công nghệ cho hơn 2.200 lượt nông dân với 34 mô hình. Nhiều mô hình đã nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng cây trồng, tạo đà thay đổi cơ cấu cây trồng, nghề nghiệp ở địa phương.

Đồng thời, Trung tâm đã đào tạo thực hành các kỹ thuật CNSH cơ bản cho hơn 150 lượt sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; tập huấn 46 lớp với gần 2.200 lượt nông dân về kỹ thuật sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, xử lý phế thải trồng nấm, các kỹ thuật trồng và sản xuất hoa, cây dược liệu, các loại rau ngắn ngày bằng phương pháp thủy canh.

Trung tâm đã xây dựng và ký kết hợp tác với các đơn vị liên quan về đẩy mạnh ứng dụng CNSH trong sản xuất nông nghiệp; liên kết sản xuất thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, bước đầu đưa sản phẩm nấm vào các siêu thị, các cửa hàng rau sạch trên địa bàn...

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm CNSH Đà Nẵng nhìn nhận, trong những năm qua, CNSH đã đóng góp tích cực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trung tâm đang vận hành hệ thống sản xuất lan hồ điệp theo quy mô công nghiệp có nhà lưới gần 1.000m2, sức chứa hơn 20.000 cây lan hồ điệp; khu nhà lưới có diện tích 540m2 để trồng dưa lưới theo hướng công nghệ cao; vận hành khu liên hợp sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu theo quy mô công nghiệp với các công đoạn sản xuất nấm tương đối khép kín... Đây là cơ sở nền tảng để trung tâm từng bước góp phần vào nền công nghiệp sinh học tại thành phố.

Song song với việc đầu tư cho CNSH, Sở KH&CN Đà Nẵng còn tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Riêng trong năm 2016, Sở KH&CN đã tổ chức 3 hội thảo/tập huấn phổ biến pháp luật, tuyên truyền chính sách cho cộng đồng doanh nghiệp và đơn vị quản lý về công nghệ; phối hợp tổ chức 6 hội thảo, diễn đàn kết nối công nghệ.

Sở KH&CN còn hỗ trợ, tài trợ trực tiếp cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ của thành phố; tham mưu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi cho hoạt động khởi nghiệp, ươm tạo công nghệ; hoàn thành đánh giá trình độ công nghệ cho 180 doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thành phố...

Có thể thấy, các hoạt động đầu tư, hỗ trợ của Sở KH&CN đã góp phần tạo diện mạo mới, thúc đẩy sự đổi thay của thành phố. Tại hội nghị triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ mới đây, ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: Tăng cường năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp cũng chính là tăng cường năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Vì vậy, thành phố xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy KH&CN làm động lực phát triển. Bằng nhiều hình thức, thành phố đã cụ thể hóa các cơ chế, ban hành những chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nhiều quyết định của thành phố ban hành như quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; cho vay, tài trợ, hỗ trợ từ Quỹ phát triển KH&CN; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025… có tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp chuyển giao KH&CN, ứng dụng và phát triển công nghệ hiệu quả.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.