.

Triển khai các tiện ích tra cứu qua SMS

.

UBND thành phố vừa giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai tiện ích tra cứu bằng tin nhắn qua Tổng đài 1022 đối với các lĩnh vực an toàn giao thông, kinh doanh vận tải, quản lý xây dựng…

Theo đó, phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải xây dựng tiện ích cho phép tự động nhắn tin thông báo đến chủ phương tiện khi có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát; tra cứu phương tiện bị cảnh báo từ chối đăng kiểm; phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng tiện ích cho phép người dân tra cứu thông tin về phương tiện kinh doanh vận tải đang hoạt động, góp phần phát hiện các phương tiện kinh doanh không có giấy phép để phản ánh với cơ quan chức năng xử lý; phối hợp với Sở Xây dựng triển khai tiện ích cho phép tra cứu thông tin giấy phép xây dựng của các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phản ánh các công trình xây dựng không phép, trái phép.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung trên và những vướng mắc phát sinh về UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.