.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Khu công nghệ cao và Đại học Đà Nẵng

.

Sáng 8-8, Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực, nghiên cứu - phát triển (R&D), ươm tạo... nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Khu CNC trong giai đoạn tới.

Cụ thể, Khu CNC và Đại học Đà Nẵng sẽ chia sẻ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, nguồn nhân lực để triển khai các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, hai bên còn liên kết để phát triển hoạt động ươm tạo doanh nghiệp CNC, thương mại hóa sản phẩm CNC, hỗ trợ sinh viên thực tập và khởi nghiệp trên các lĩnh vực CNC.

Bên cạnh đó, việc hợp tác giữa Khu CNC và Đại học Đà Nẵng cũng giúp tận dụng mạng lưới đối tác quốc tế của hai bên, mở ra các định hướng mới cho việc thu hút nguồn lực nghiên cứu tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược và nghiên cứu khoa học-công nghệ, thương mại hóa công nghệ tại Đà Nẵng và miền Trung-Tây Nguyên.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.