.

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT-TT thành phố Đà Nẵng

Chiều 19-8, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành phố tổ chức họp báo giới thiệu Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thành phố Đà Nẵng, sẽ khai trương vào ngày 21-8, bao gồm Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng (Danang MAN), Hệ thống kết nối không dây (WIFI) thành phố Đà Nẵng, Trung tâm dữ liệu (Data Center) thành phố Đà Nẵng và Trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT&TT.

Đối với Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng, khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo lập một môi trường băng thông rộng (đến 10Gbps) kết nối đến tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố; giúp cho việc ứng dụng CNTT-TT một cách toàn diện trong quản lý hành chính, hỗ trợ các quy trình tác nghiệp, vận hành và các dịch vụ công tại các cơ quan chính quyền nhằm tăng cường hiệu quả trong việc quản lý hành chính Nhà nước; cung cấp nền tảng cho việc triển khai “Chính quyền điện tử” tại thành phố Đà Nẵng. Trung tâm dữ liệu cho phép các cơ quan Nhà nước cung cấp các dịch vụ cho các bên liên quan cũng như đưa các dịch vụ công điện tử đến với người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trung tâm còn được kết nối với mạng đô thị giúp cán bộ, công chức có thể truy cập vào các ứng dụng và các dịch vụ điện tử thông qua mạng nội bộ Intranet và người dân truy cập thông qua Internet. Hệ thống kết nối không dây có thể cung cấp tín hiệu truyền dẫn cho thiết bị đầu cuối tại các điểm lắp đặt thiết bị và có khả năng quản lý tối thiểu đến 150 điểm truy cập. Nhờ vậy, khả năng truy nhập Internet, hỗ trợ người dân và du khách tiếp cận, khai thác các dịch vụ hành chính công trực tuyến và việc tìm kiếm, trao đổi thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố được mở rộng hơn với khả năng phục vụ đến 20.000 người dùng cùng lúc. Trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT & TT sẽ đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp các dịch vụ đào tạo tại chỗ và đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng cho các cán bộ và nhân dân.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.