.

Phát hành Sách Trắng về công nghệ thông tin 2013

.

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố phát hành Sách Trắng về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2013. Đây là năm thứ 5, Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và xuất bản cuốn sách này.

Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam 2013 cung cấp thông tin, số liệu thuộc các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng CNTT-TT; công nghiệp CNTT, bưu chính, viễn thông; phát thanh - truyền hình; ứng dụng CNTT; nguồn nhân lực; an toàn thông tin.

Cuốn sách cũng tiếp tục cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án quốc gia về CNTT-TT; các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam; các sự kiện CNTT-TT nổi bật; các tổ chức, doanh nghiệp công nghiệp CNTT-TT tiêu biểu tại Việt Nam.

Ngoài những nội dung cơ bản như những năm trước, Sách Trắng 2013 còn bổ sung thêm nhiều nội dung hữu ích như số thuê bao 3G, số doanh nghiệp đăng ký trong lĩnh vực CNTT, doanh thu lĩnh vực phát thanh - truyền hình, số liệu đào tạo nghề CNTT-TT, nguồn nhân lực CNTT trong cơ quan Nhà nước, danh sách các đơn vị chuyên trách về CNTT.

Theo thống kê tại Sách Trắng, tính đến tháng 12-2012, cả nước đạt hơn 141 triệu thuê bao điện thoại, trong đó có 9,5 triệu thuê bao cố định và 131,6 triệu thuê bao di động. Mặc dù sự phát triển số lượng thuê bao điện thoại có sự chững lại do thị trường đã bão hòa, nhưng thuê bao điện thoại di động và Internet vẫn tiếp tục tăng với tỷ lệ tương ứng là 3,42% và 2,46% so với năm 2011.

Ấn tượng nhất trong năm 2012, số lượng thuê bao Internet băng rộng cố định tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng 24,74%, đạt gần 4,8 triệu thuê bao. Bên cạnh đó, số lượng thuê bao 3G giảm từ 16 triệu thuê bao xuống còn 15,7 triệu thuê bao, nhưng không phải do số thuê bao 3G hoạt động trong thực tế bị giảm mà do các nhà mạng đã loại bỏ số thuê bao ảo…

TTXVN
 

;
.
.
.
.
.