.

Quý 1-2014, triển khai đề án khai thác hạ tầng mạng CNTT-TT

Kết luận hội nghị thẩm định đề án “Khai thác hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông (CNTT-TT) và hạ tầng mạng đô thị” ngày 9-10, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt đề án khai thác là cần thiết và theo lộ trình sẽ triển khai trong quý 1-2014.

Mục tiêu đề án nhằm cung cấp môi trường đào tạo tại chỗ và trực tuyến, tương tác đa phương tiện qua mạng; cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến để thực hiện chủ trương xây dựng môi trường “xã hội học tập”; nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin. Đề án Khai thác hạ tầng CNTT-TT tập trung đào tạo trực tuyến cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu 300 bài giảng chuẩn SCORM về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực hành chính, quản trị; quản lý Nhà nước; xây dựng các tổ chức xã hội- đoàn thể; đào tạo trực tuyến kỹ năng ứng dụng CNTT và dịch vụ CNTT cho các tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, thành phố cũng đã đầu tư mạng đô thị (MAN) trên trục cáp quang dài 300km; trung tâm dữ liệu (DC) và mạng không dây (Wifi) với 342 điểm phát sóng phục vụ 20.000 lượt truy cập Internet cùng lúc. Hạ tầng này phục vụ giao dịch công ích và khai thác các dịch vụ thông tin kinh tế.

TRIỆU TÙNG
 

;
.
.
.
.
.