Top 10 đội bóng giá trị nhất châu Âu: Man United qua mặt Real Madrid

.

Theo nghiên cứu của tập đoàn kiểm toán KPMG, Man United đã qua mặt Real Madrid để trở thành đội bóng giá trị nhất châu Âu.

  Top 10 đội bóng giá trị nhất thế giới theo thống kê của hãng kiểm toán toàn cầu KPMG gồm có.
Top 10 đội bóng giá trị nhất thế giới theo thống kê của hãng kiểm toán toàn cầu KPMG gồm có.
1. Man United -3,09 tỷ EURO
1. Man United -3,09 tỷ EURO
2. Real Madrid - 2,97 tỷ EURO
2. Real Madrid - 2,97 tỷ EURO
3. Barcelona - 2,76 tỷ EURO
3. Barcelona - 2,76 tỷ EURO
4. Bayern Munich - 2,44 tỷ EURO
4. Bayern Munich - 2,44 tỷ EURO
5. Manchester City - 1,97 tỷ EURO
5. Manchester City - 1,97 tỷ EURO
6. Arsenal - 1,95 tỷ EURO
6. Arsenal - 1,95 tỷ EURO
7. Chelsea - 1,59 tỷ EURO
7. Chelsea - 1,59 tỷ EURO
8. Liverpool - 1,33 tỷ EURO
8. Liverpool - 1,33 tỷ EURO
9. Juventus - 1,21 tỷ EURO
9. Juventus - 1,21 tỷ EURO
10. Tottenham - 1,01 tỷ EURO
10. Tottenham - 1,01 tỷ EURO

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.