.

Đình chỉ lưu hành dược liệu Hoàng bá

.

Sở Y tế vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dược liệu Hoàng bá không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ định lượng tại phòng chẩn trị Y học cổ truyền (YHCT) Hải Sanh Đường (354 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) do Lương y Huỳnh Kim Sanh phụ trách.

Theo đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10-12-2016.

Đồng thời, Sở Y tế  cũng yêu cầu phòng chẩn trị Y học cổ truyền Hải Sanh Đường: báo cáo số lượng và xử lý dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên hiện còn tại cơ sở về Sở Y tế trước ngày 10-12-2016 và thực hiện hoàn trả kinh phí cho Trung tâm Kiểm nghiệm theo quy định.

Sở Y tế giao Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ Dược, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện việc đình chỉ lưu hành dược liệu Hoàng bá và xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.