.

Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ khuyết tật

.

Tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV) vừa phối hợp với UBND huyện Hòa Vang trao hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện. 

Theo đó, trong vòng hai năm từ tháng 9-2016 đến 9-2018, căn cứ theo nhu cầu tư vấn ban đầu, 50 trẻ em khuyết tật sẽ được Dự án Hệ thống chăm sóc hy vọng cho trẻ khuyết tật hỗ trợ toàn diện với một số nội dung như: chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học bổng giáo dục hòa nhập và chuyên biệt, cải tạo điều kiện môi trường sống, phát triển sinh kế và các chính sách…

Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp 1,053 tỷ đồng.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.